HỆ THỐNG KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Khảo sát DDCI được đánh giá bởi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

MỤC TIÊU

Khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành (DDCI) trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế, tiếp tục thúc đẩy phấn đấu thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết các công việc, thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; qua đó nâng cao sự tin tưởng, quan tâm và đồng tình ủng hộ, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đối với mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

0+

SBN, Huyện/TP được khảo sát

0+

DN, HTX, HKD tham gia khảo sát

Khảo sát DDCI được đánh giá bởi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Hồ sơ DDCI và báo cáo kết quả khảo sát các năm

So sánh chỉ số DDCI giữa các sở ban ngành/ địa phương, giữa các năm.

Tổng hợp kết quả, xếp hạng khảo sát chỉ số DDCI

Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về chỉ số DDCI, mục đích khảo sát và các thông tin liên quan

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (viết tắt: DDCI - Department & District Competitiveness Index) là một chỉ số tổng hợp sử dụng để khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Khảo sát Chỉ số năng lực điều hành cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành (DDCI) trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên khía cạnh điều hành kinh tế, tiếp tục thúc đẩy phấn đấu thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết các công việc, thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; qua đó nâng cao sự tin tưởng, quan tâm và đồng tình ủng hộ, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đối với mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả đạt được từ chỉ số DDCI là một trong những giải pháp mang tính hiệu quả và đồng bộ để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của toàn tỉnh, giúp Bến Tre bứt phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong những năm tiếp theo.

 

Khảo sát chỉ số DDCI do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo thực hiện. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre là đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện khảo sát. Đấu thầu lựa chọn Công ty CP Bất động sản và Công nghệ Hải Nam là đơn vị tư vấn độc lập thực hiện khảo sát.

Các chỉ số thành phần DDCI năm 2021 cho khối sở, ban, ngành và địa phương gồm:

(1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin;

(2) Tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở ban ngành và địa phương;

(3) Chi phí thời gian;

(4) Chi phí không chính thức;

(5) Cạnh tranh bình đẳng;

(6) Hỗ trợ doanh nghiệp;

(7) Thiết chế pháp lý;

(8) Vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành và địa phương;

(9) Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (Chính quyền điện tử);

(10) Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất.

 

 

 

Về nội dung: Phiếu khảo sát DDCI được xây dựng trên cơ sở các chỉ số thành phần đã được lựa chọn. Căn cứ trên nội dung mỗi chỉ số thành phần sẽ có các câu hỏi (tiêu chí) tương ứng với nội dung của chỉ số thành phần. Nội dung tiêu chí đảm bảo tính khái quát chung, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của huyện, thành phố, sở, ban, ngành.

Phiếu có phần trả lời câu hỏi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể bày tỏ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải hoặc đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phiếu không ghi tên các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được khảo sát lên trên phiếu nhằm bảo mật thông tin cho những người trả lời phiếu phản ánh ý kiến một cách trung thực, khách quan.

- Về hình thức: Phiếu khảo sát được thiết kế theo hình thức trả lời trắc nghiệm lựa chọn phương án có sẵn và có câu hỏi theo hình thức tự luận.

Phiếu khảo sát được thiết kế thành 02 mẫu phiếu:

(1) Mẫu phiếu Khảo sát các huyện, thành phố (Mẫu A-H/TP): Dùng để khảo sát các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

(2) Mẫu phiếu Khảo sát các sở, ban, ngành (Mẫu B-SBN): Dùng để khảo sát các sở, ban, ngành thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp có vị trí độc quyền; các cơ quan ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

 

 

Hồ sơ DDCI

Tài liệu và hướng dẫn sử dụng DDCI

Bảng chỉ số thành phần tính điểm khảo sát DDCI

Báo cáo chi tiết về chỉ số DDCI của các địa phương, sở ban ngành tỉnh Hà Tĩnh qua các năm.

Giải đáp những câu hỏi thường gặp về DDCI và các thông tin liên quan.

Hướng dẫn chi tiết cách tham gia phiên khảo sát DDCI dành cho các Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh.

Bản tin

Tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố kết quả DDCI năm 2022

 21/12/2023

Tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố kết quả DDCI năm 2022

Tại sao phải triển khai DDCI ?

 06/05/2023

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) được xem là công cụ hữu hiệu nhất hiện nay giúp đánh giá, phân tích một cách chi tiết về năng lực, kết quả và tác động của hoạt động điều hành kinh tế cấp sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh.

Giới thiệu và công bố Chỉ số Xanh PGI cấp tỉnh

 06/05/2023

Chỉ số PGI tập hợp cảm nhận của doanh nghiệp và truyền tải “tiếng nói” của cả cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng quản trị môi trường tới chính quyền các cấp.

Sử dụng DDCI như thế nào cho hiệu quả ?

 06/05/2023

Mục tiêu tổng thể của việc triển khai DDCI là thúc đẩy cải thiện chất lượng quản trị, điều hành kinh tế của các sở, ngành, huyện, thị tại mỗi tỉnh, thành phố, tạo động lực cải cách liên tục và đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch tại địa phương.